Close
(0) ürün
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kategoriler
  Filters
  Tercihler
  Arama

  Katılımcı Sözleşmesi

  İşbu anlaşma, Esas Yatırım Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (bundan sonra Alışverişlio

  olarak anılacaktır) ile https://alisverislio.com ‘a katılımcı kaydı yapıp, altlarında gruplar oluşturarak oluşacak satışlardan prim hakkı kazanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Katılımcı olarak anılacak) arasında aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir. Katılımcı yaptığı başvurunun Alışverişlio tarafından kabulü ile aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Kanunlar ve iş ortamı belirli dönemlerde değiştiği için Alışverişlio kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda Şirket ilke ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme veya bunlarda yapılan herhangi bir değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltme www.alisverislio.com adresindeki ilgili linklerde ve Katılımcıların kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerin https://alisverislio.com ve Katılımcı Panelinde  bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir Katılımcı; söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle sorumluluktan kaçınamayacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yapılan değişiklikler Şirketin internet sitesinde yayınlanmaları üzerine yürürlüğe girecektir. Her Katılımcı Şirketle yaptığı Sözleşmeyi oluşturan belgelerin geçerli en son halini düzenli aralıklarla gözden geçirmekten ve faaliyetini bu belgeler çerçevesinde yürütmekten sorumludur.

   

  1. Katılımcı, Alışverişlio’nun hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt eder. Katılımcı, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, Alışverişlio’nun tescilli markasını, logosunu ve her türlü reklamı kullanmadan önce Alışverişlio’nun yetkililerine göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder.

  2. Oluşturulacak gruplarda yer alacak olan gerçek ve tüzel kişiler, hiçbir surette Alışverişlio’nun çalışanı, bayii, acentesi veya şubesi değildir. Katılımcı, bağımsız bir yüklenici olarak çalışacak olup, vergi ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi sorumluluğunu uhdesinde taşımaktadır. Katılımcı, çalışma grubu oluşturduğu takdirde, bağımsızlığının doğal sonucu olarak bu grupta yer alan gerçek veya tüzel kişilerle kendi iç ilişkisini tesis edecektir. Katılımcının alacagı primler , gider pusulası kesilerek resmileştirilmiş olur ve adınıza gelir vergisi ( %20) ödenmiş olur . Tüzel kişi iseniz fatura karşılığı herhangi bir kesinti olmaksızın ödemeniz aktarılır. Prim uygulaması hiçbir suretle çalışma saatine ve şans unsuruna bağlı değildir.

  3. İş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; Katılımcı olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki kanuni varislerine devredilir. Anılan varislerin ölümü takip eden 3 ay içinde Alışverişlio’ya  yazılı bildiride bulunması gerekir. Bu konuda varisler arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise, Alışverişlio’nun kendi takdirinde olmak üzere, varisler arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Şu kadar ki, varisler arasında anlaşmazlık olduğunda ,bu konuda takdir yetkisi münhasıran Alışverişlio’ya ait olup, Alışverişlio varis veya varislerle ticari ilişkinin devamında yarar görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

  4. Katılımcı, Alışverişlio ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında Alışverişlio aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. Alışverişlio’nun sırlarını 3. kişilere açıklayamaz. Katılımcı şirkete ve şirket çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez. Katılımcı, şirketten yazılı izin almadığı taktirde şirket adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın, reklam, tanıtım çalışması yapamaz.

  5. Katılımcı, başka bir gruptaki KatılımcıleIi yeniden kayıt açarak, başka isimle veya başka bir suretle kendi altına geçiremez ve buna teşebbüs edemez. 

  6.Elmas Lider serviyesine gelmiş bir lider bu seviyeye geldiği tarihinden sonra başka bir doğrudan satış firmasına kaydolamaz. 

  7. Gümüş Lider ve üzeri seviyelerde bulunan liderler şirketin davet ettiği tüm toplantılara, geçerli bir mazereti olmadıkça katılmak zorundadır. Katılımcı, faaliyetlerini her zaman ve her ortamda Alışverişlio’nun ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürecektir.

  8. Sisteme dahil olan her katılımcının prim hakedişlerinden faydalanabilmesi için aylık 100 puan değerinde alışveriş yapma zorunluluğu vardır. Bu alışverişi ay içerisinde gerçekleştirmeyen katılımcının eğer prim hakedişi varsa ay sonu itibari ile primi sıfırlanacaktır ve hak iddaa edemeyecektir. Katılımcı aktifliğini ay sonuna kadar yapmak zorundadır.

  9. Sistemde prim hakedişi olmayan katılımcıların herhangi bir alışveriş yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  10. Katılımcı, Alışverişlio’nun namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Katılımcı, Alışverişlio tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. Alışverişlio’nun resmi web sitesinde(www.alisverislio.com) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan üyenin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk katılımcının kendisine aittir.

  11. Alışverişlio'nun belirttiği miktarların üzerindeki kargo bedeli şirkete aittir. Katılımcı tarafından teslim alınan ürünün kusuru tespit edildiğinde ilgili iade şartlarına uyması halinde şirket tarafından yenisi ile değiştirilir. Şirket her bir ürünün Katılımcıya satış fiyatlarını tek taraflı olarak saptamak ve değiştirmek hakkına haizdir.

  12. Alışverişlio, katılımcının siparişlerini karşılamak için kendi üretim ve temin imkanları çerçevesinde çaba gösterecektir. Ancak olağan/olağanüstü durumlardan dolayı şirket siparişleri karşılayamaz ise üye şirkete karşı herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı taahhüt eder. Bu tür durumlarda şirket, Katılımcının yatırmış olduğu sipariş bedelini Katılımcının belirttiği hesap numaralarına yatırmayı taahhüt eder.

  13. Şirketin web sitesinden (www.alışverişlio.com) doldurulan üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir.

  14. 18 yaşını doldurmamış kimseler sisteme kayıt olamazlar. 

  15. Şirket sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri katılımcılarına vaat eder.

  16. Katılımcı, kendisine verilen site giriş şifresini 3.kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Şifrenin Katılımcı tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile Katılımcının uğrayacağı herhangi bir zarardan Alışverişlio sorumlu tutulamaz.

  17. Web ve Mobil uygulamamız üzerinden alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarılmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri www.alisverislio.com tarafından alınmaktadır. Kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kart tipi ve CCV2 güvenlik numarası kesinlikle şirket personeli tarafından görülememektedir. Ayrıca kredi kart numaraları https://www.alisverislio.com/ tarafından saklanmamaktadır.

  18. Satın alınan ürün ambalajı açılmaksızın, kullanmadan, bozulmasına imkan vermeden ve yeniden satılabilirliğini etkilemeden teslim tarihinden itibaren (15) gün içinde iade edilebilir. Ancak iade nedeninin ayrıca yazılı olarak bildirilmesi veya ürünle birlikte faturanın da iadesi gerekmektedir. İade edilen ürün yerine bir başka ürün gönderilecek veya ürün bedeli Katılımcının alacak bakiyesine aktarılacaktır.

   

  19. Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş ve sair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade mutlak suretle, orjinal ambalaj ile yapılmalıdır. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. Kargo görevlisinin teslim edeceği paketlerin içeriği sayılarak teslim alınması zorunludur. Taşıma sırasında zarar görmüş ve içeriğinde eksik ürün tespit edilmiş paketler teslim alınmamalı ve taşıma şirketine hasar/eksik ile ilgili bir tutanak tutturulmalıdır. 

  20. İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti Katılımcı tarafından ödenecektir. İadesi yapılacak olan ürünler, Alışverişlio'nun çalıştığı kargo şirketleri tarafından gönderilmek durumundadır. Üretimden kaynaklı hatalı, defolu ürünler, teslimat tarihinden sonra ilk 15 gün içerisinde Alışverişlio'nun eline geçtiği taktirde kargo ücreti Katılımcının sistemdeki alacak bakiyesine aktarılır. Aksi taktirde ücret Katılımcıya aittir.

  21. İşbu anlaşma, Alışverişlio'nun yazılı muvafakati olmadan herhangi bir 3. Şahsa devredilemez. Muvafakat verip vermemek münhasıran Alışverişlio'nun yetkisindedir.

  22. Katılımcı, Alışverişlio tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesi olan www.alisverislio.com sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. Alışverişlio, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip Katılımcı, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder.

  23. Katılımcı, sözleşmedeki maddeye uymadığı taktirde şirket kendisine yazılı ihtarda bulunur. Şirketin ihtarında belirttiği süre sonunda Katılımcının aynı durumu değişmemesi halinde bir aylık toplam prim hakedişi Alışverişlio tarafından kesilir. İkinci ihtar süresinin sonunda da Katılımcı aynı durumuna devam ettiği takdirde Alışverişlio hiçbir ihtar süresi vermeksizin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip Katılımcıyı sistemden uzaklaştırma hakkına sahiptir.

  24. Katılımcı, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. Alışverişlio, işbu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının Katılımcı tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin tek taraflı olarak derhal fesih edebilir. Alışverişlio'nun işbu feshe esas teşkil eden neden ya da nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır.

  25. Katılımcı kayıt formunu doldurmuş ve onaylanmış bir kişi normal şartlarda bir başka sponsor altına geçemez, yeniden kaydolamaz. Sponsor değişikliğinin olabilmesi için mevcut sponsorun ve değişiklik isteyen temsilcinin şirkete yazılı bildirimde bulunması gerekir. Kayıt olunan sponsorun buna onay vermesi durumunda kişi istediği bir başka sponsor altına geçebilir. Bu durumda değişiklik yapan katılımcı altına kaydettiği bir ekibi bulunuyorsa bunların taşınması söz konusu değildir. Kişi sadece kendisi geçişini yapabilir. Eğer temsilci kendisine alt ekip oluşturmuş ise bu ekip hiçbir suretle başka bir kanala taşınamaz. Katılımcı, kayıt formunu doldururken referans kısmında yazan Ad-Soyad ve Referans ID Numarasının doğru kişi olduğundan emin olunması gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra yanlış sponsora kayıt olma gerekçesiyle değişiklik istenildiğinde kabul edilmez. Bu durumda normal sponsor değişikliği kuralları uygulanır. (Yani üst sponsorunun onayı ile ancak bu değişiklik yapılabilir.) Herhangi bir Alışverişlio Katılımcı hesabını bir başkasına devretmesi mümkün değildir. Ancak özel durumlarda bu devri yapma hakkı Alışverişlio’da saklıdır.

  26. Katılımcı bu anlaşmayı Alışverişlio’ya yazılı olarak bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı olarak feshederek, sistemden çıkabilir. Sistemden çıktığında Katılımcıyı bağlayan maddi veya manevi bir durum yoktur.

  27. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. İşbu Anlaşma, Katılımcı’nın Alışverişlio'nun resmi internet sitesinden üyelik numarası ve şifresi aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir.

  28. Hak ettiğiniz tüm primler, üye platformundaki “kişisel bilgilerim” kısmına ekleyeceğiniz hesap numaralarınıza aktarılır. Herhangi bir banka olma zorunluluğu yoktur.Dilediğiniz bankanın hesap bilgilerini sisteme girebilirsiniz. ( Şirket gerekli gördüğünde istediği bir bankadan hesap açmanızı isteyebilir.) 

  29. Aylık performans primleri ve ciro primlerinin hesap kesimi ayın son günü gece saat 00:00 da yapılır. Prim ödemeleri hesap kesimi yapılan aydan sonra takip eden ayın ilk 5 günü içinde yapılır. Belirtilen tarihler resmi tatil ya da hafta sonu tatiline denk gelmesi durumunda,takip eden ilk iş gününde ödeme yapılır.

  30. Ödemelerinizin hesaplarınıza aktarılabilmesi için minimum 30 TL’lik bir alacak bakiyenizin olması gerekir. Bekleyen prim alacağınız 30 TL’nin altında ise sonraki ödeme takvimine sarkar. Toplam tutarınız 30 TL’nin üzerine çıkana kadar hesabınızda birikir. Bununla birlikte 30 TL altında kalan alacak bakiyelerinizi verdiğiniz siparişlerde kullanma hakkınız vardır. (Örneğin,100 TL’lik bir siparişinizde 20 TL bekleyen alacağınız varsa bunu kullanarak 80 TL ödeme yapabilirsiniz.)