Close
(0) ürün
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kategoriler
  Filters
  Tercihler
  Arama

  Katılımcı Sözleşmesi

  İŞ ORTAĞI

  SÖZLEŞMESİ Alışverişlio Elektronik Ticaret A.Ş.

  TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu anlaşma, Alışverişlio Elektronik Ticaret ve Yatırım A.Ş. (bundan sonra Alışverişlio olarak anıla caktır) ile https://alisverislio.com veya Alışverişlio APP uygulamaları üzerinden bireysel iş ortağı  kaydı yapıp, altlarında gruplar oluşturarak oluşacak satışlardan prim hakkı kazanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra İş ortağı olarak anılacak) arasında aşağıdaki  şartlar kabul edilmiştir.

  İş ortağı yaptığı başvurunun Alışverişlio tarafından kabulü ile aşağıda belirtilen hususları yerine  getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Kanunlar ve iş ortamı belirli dönemlerde değiştiği için  Alışverişlio kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda şirket ilke ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme veya bunlarda yapılan herhangi bir  değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltme https://alisverislio.com adresindeki ilgili linklerde  ve İş ortaklarının kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave,  çıkarma veya düzeltmelerin https://alisverislio.com ve uygulamadaki iş ortaklarına özel yönetim  panelinde bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir İş ortağı; söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma  veya düzeltmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle sorumluluktan kaçınamayacaktır. Aksi  belirtilmedikçe, yapılan değişiklikler şirketin internet sitesinde yayınlanmaları üzerine yürürlüğe  girecektir. Her iş ortağı şirketle yaptığı sözleşmeyi oluşturan belgelerin geçerli en son halini  düzenli aralıklarla gözden geçirmekten ve faaliyetini bu belgeler çerçevesinde yürütmekten  sorumludur.

  TARAFLARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. İş ortağı, Alışverişlio’nun hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve  taahhüt eder. Katılımcı, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, Alışverişlio’nun tescilli  markasını, logosunu ve her türlü reklamı kullanmadan önce Alışverişlio’nun yetkililerine göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder. İş ortağı, şirketten yazılı izin almadığı taktirde şirket  adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın, reklam, tanıtım çalışması yapamaz.

  2. Oluşturulacak gruplarda yer alacak olan gerçek ve tüzel kişiler, hiçbir surette Alışverişlio’nun  çalışanı, acentesi veya şubesi değildir. İş ortağı, bağımsız bir yüklenici olarak çalışacak olup, vergi  ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi sorumluluğunu uhdesinde taşımaktadır. İş  ortağı, çalışma grubu oluşturduğu takdirde, bağımsızlığının doğal sonucu olarak bu grupta yer  alan gerçek veya tüzel kişilerle kendi iç ilişkisini tesis edecektir. Katılımcının alacağı primler , gider  pusulası kesilerek resmileştirilmiş olur ve adınıza gelir vergisi ( %20) ödenmiş olur . Tüzel kişi iseniz  hak ettiğiniz prim tutarı kadar (KVD dahil toplam prim hakedişi tutarına denk gelmelidir. Hakediş  tutarı+KDV şeklinde değil ) fatura karşılığı herhangi bir kesinti olmaksızın ödemeniz aktarılır. Prim  uygulaması hiçbir suretle çalışma saatine ve şans unsuruna bağlı değildir.

  3. İşbu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; İş ortağı olabilme özelliklerini taşıyan ilk  derece yakınlıktaki kanuni varislerine devredilir. Anılan varislerin ölümü takip eden 3 ay içinde  Alışverişlio’ya yazılı bildiride bulunması gerekir. Bu konuda varisler arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise, Alışverişlio’nun kendi takdirinde olmak üzere, varisler arasından seçeceği kişiye  devredilecektir. Şu kadar ki, varisler arasında anlaşmazlık olduğunda ,bu konuda takdir yetkisi  münhasıran Alışverişlio’ya ait olup, Alışverişlio varis veya varislerle ticari ilişkinin devamında yarar  görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

  Alışverişlio Elektronik Ticaret A.Ş.

  4. İş ortağı, Alışverişlio ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında Alışverişlio aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. Alışverişlio’nun sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. İş ortağı şirkete ve şirket  çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez. Bahsedilen durumların  herhangi birisi gerçekleştiğinde Alışverişlio, konuya muhatap olan İş ortağının hesabını süresiz  olarak hiçbir ihtar süresi vermeksizin kapatma hakkını saklı tutar.

  5. İş ortağı, başka bir gruptaki iş ortaklarını yeniden kayıt açarak, başka isimle veya başka bir suretle  kendi altına geçiremez ve buna teşebbüs edemez. Yakın akraba adına yapılan alternatif kayıtlarda  kasıtlı bir durum olduğu tespit edilirse ( aktif çalışan kişinin diğer ekipte olan kişi olduğu anlaşıldığında) açılan sonraki hesap süresiz olarak kapatılır. Bu yeni hesap altında yer alan kişiler ise aynı  yerde çalışmaya devam eder ancak yer değişikliğini kural dışı olarak yapan iş ortağı bu ekipten  herhangi bir kazanç sağlayamaz. Alt ekipler durumdan etkilenmez ve çalışmalarına devam edebilir.

  6.İş ortağı gümüş lider seviyesine kadar olan liderlik kariyerlerinde alternatif doğrudan satış firmalarında çalışma yapmasında bir mahsur yoktur. Altın lider ve üzeri seviyesindeki bir İş ortağı bu seviyeye geldiği tarihten sonra başka bir doğrudan satış firmasına kaydolamaz ve önceki faaliyetini  devam ettiremez. Alternatif hiçbir firmanın reklam ve tanıtımını yapamaz. Liderlik seviyeleri iş ortaklarının online panellerinde güncel olarak paylaşılmaktadır. Dönemlere göre bu seviyeler değişiklik  gösterebilir ve bu değişikliklerin online ortamda yayınlanması yeterlidir. İş ortağı sistemdeki tüm bu  revizeleri online olarak takip etmekle yükümlüdür. Bu kurala uyulmadığı takdirde Alışverişlio ilgili iş  ortağının hesabını hiçbir ihtar süresi vermeksizin kapatabilir.

  7. İş ortağının prim hakedişlerinden faydalanabilmesi için genel aktif ve aylık aktif olması gerekmektedir. Genel aktiflik sağ ve sol kollarında en az birer tane iş ortağı olması ile gerçekleşir. Bir defa yapılması ile genel aktiflik sağlanır, her ay değildir. Aylık aktiflik ise belirli bir tutarda ( Mayıs 2023 itibari  ile 1.500₺ anlaşmalı kurumların toplamından yapılması gereken alışveriş. bu rakam dönemsel olarak  değişebilir) tüketimi sistem üzerinden indirimsiz olarak yapmasıdır. Bu aktifik alışverişlerinden  sistem doğrudan nakit iade vermez ancak tüm ağaca ekip cirosu primi olarak yansıtır. Aylık aktiflik  aynı zamanda kişinin kendisine bağlı bir iş ortağı kaydetmesi ile de gerçekleştirilebilir. Aktifliğini  gerçekleştirmeyen iş ortağı eğer prim hakedişi varsa ay sonu itibari ile primi sıfırlanacaktır ve hak  iddia edemeyecektir. Aynı zamanda genel ve aylık aktifliği gerçekleşmeyen kişinin ilgili ay içerisinde  ekibinde oluşan puanı da sıfırlanır. İş ortağı aktifliğini ay sonuna kadar yapmak zorundadır. Tek  seferde yapmak zorunda değildir.

  8. Sistemde prim hakedişi olmayan iş ortağının, müşteri statüsünde olan kullanıcıların herhangi bir  alışveriş yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca tüm katılımcıların yapacakları şahsi alışverişlerden dolayı kazandıkları nakit iadeleri çekme konusunda da bir aktiflik şartı yoktur. Koşulsuz olarak  kazanılan nakit iadeler kullanılabilir. Kazanılan nakit iadeler yine başka bir alışverişte kullanıldığında  herhangi kesinti olmaksızın kullanılır ve tekrar o tüketimden de nakit iade kazanılır. Nakit iadeler ve  kazanılan ekstra iş ortaklığı primleri IBAN’a nakit olarak çekim talebinde %20 stopaj vergisi kesilerek  hesaba aktarılır. LioKart’a transfer edilmek istendiğinde ise %5 kesinti ile aktarılır.

  9. İş ortağı, Alışverişlio’nun namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi  bir yükümlülüğe girmeyecektir. İş ortağı, Alışverişlio tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. Alışverişlio’nun resmi web sitesinde(https://alisverislio.com) ve uygulamalarında belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir  sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan kişinin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk kendisine aittir.Alışverişlio, markasına zarar verecek herhangi bir söylemde ve taahhütte bulunan iş ortağı yada kullanıcısı için yasal haklarını kullanacaktır

  Alışverişlio Elektronik Ticaret A.Ş.

  10. Alışverişlio'nun uygulamaları içinde bulunan çarşı bölümündeki satıcılar bağımsız tedarikçilerdir. Bu alandan yapılan alışverişlerde Alışverişlio güvenli ödeme altyapısını sağlamakla sorumludur.  Siparişlerde yaşanacak eksik ve hatalı gönderimler için mesuliyet satıcıya ait olmakla beraber,  Alışverişlio, satın alan kullanıcının mağdur edilmemesi konusunda gereken yaptırımları satıcıya uygulayacaktır.

  11. Alışverişlio, bireysel yada kurumsal satıcıları için anlaşılan komisyon oranı ve belirtilen kargo  bedelleri için yapılan kesinti sonrası hak edilen tutarı en geç 7 iş günü içerisinde satıcının belirttiği  hesap numarasına aktarmayı taahhüt eder. Satıcının hakediş tutarı siparişinin teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Kusurlu teslimatta yada alıcının onay vermediği durumda satıcıya yapılacak olan  ödeme bekletilir ve ürün yada hizmetin alıcıya kusursuz şekilde ulaştırılması sağlandığında hakediş  satıcıya aktarılır.

  12. Şirketin web sitesinden (www.alisveriso.com) ve İOS,ANDROİD ve HUAWEİ marketlerinde yer  alan Alışverişlio APP uygulamasında doldurulan üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin  internet sayfasında ve uygulamasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir.

  13. Alışverişlio uygulamasını müşteri ya da iş ortağı olarak kullanan tüm kullanıcıların kimlik doğrulaması yapması gerekmektedir. Kimlik doğrulaması Mersis sistemi ile örtüşmediği takdirde sisteme  para yatırma ve çekme işlemleri aktif olmayacaktır. 14. Alışverişlio, sistem hakkında değişken olarak  kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder.  Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri katılımcılarına vaat eder.

  15. İş ortağı, hesabına giriş için telefonuna gelen şifresini 3.kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Şifrenin iş ortağı tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline  geçmesi nedeni ile katılımcının uğrayacağı herhangi bir zarardan Alışverişlio sorumlu tutulamaz.

  16. Web ve Mobil uygulamamız üzerinden alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler,  güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarılmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri www.alisverislio.com tarafından alınmaktadır. Kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kart tipi ve CCV2 güvenlik numarası  kesinlikle şirket personeli tarafından görülmemektedir. Ayrıca kredi kart numaraları https://www.alisverislio.com/ tarafından saklanmamaktadır.

  17. Alışverişlio bireysel iş ortaklığı için tek seferlik ödenen lisans ( bayilik) bedellerinin iadesi  mümkün değildir. Bu satınalma yapılırken iade olmadığının uyarısı ve onayı iş ortağı adayından  online olarak alınmaktadır. Bu onay sonrası yapılan ödemeler için resmi iade hakkının olmadığını iş  ortağı kabul eder.

  18. Alışverişlio iş ortaklığı modelinde belirtilen primler online ortamda güncel hali ile yayınlanmaktadır. Bu prim tutarlarında ve hedef rakamlarda değişiklik yapma hakkını Alışverişlio saklı tutar. Sabit  primlere ek olarak belirtilen ek bonuslar, tatil hakları,araç desteği,SGK desteği gibi ekstralar dönemsel olarak değişkenlik gösterir.

  19. İşbu anlaşma, Alışverişlio'nun yazılı muvafakati olmadan herhangi bir 3. Şahsa devredilemez.  Muvafakat verip vermemek münhasıran Alışverişlio'nun yetkisindedir.

  Alışverişlio Elektronik Ticaret A.Ş.

  20. İş ortağı, Alışverişlio tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesi olan www.alisverislio. com sitesinde ve mobil uygulamasında yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. Alışverişlio,  kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme  ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip katılımcı, işini yeni düzenlemeler  uyarınca ifade edeceğini taahhüt eder.

  21. İş ortağı, sözleşmedeki herhangi bir maddeye uymadığı taktirde şirket kendisine yazılı ihtarda  bulunur. Şirketin ihtarında belirttiği süre sonunda katılımcının aynı durumu değiştirmemesi halinde  bir aylık toplam prim hakedişi Alışverişlio tarafından kesilir. İkinci ihtar süresinin sonunda da İş ortağı  aynı durumuna devam ettiği takdirde Alışverişlio ikinci bir ihtar süresi vermeksizin bu sözleşmeyi  tek taraflı olarak feshedip iş ortağını sistemden uzaklaştırma hakkına sahiptir.

  22. İş ortağı, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. Alışverişlio, işbu  anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının iş ortağı tarafından ihlal edildiği  kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin  tek taraflı olarak derhal fesih edebilir. Alışverişlio'nun işbu feshe esas teşkil eden neden ya da nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır.

  23. İş ortağı bu anlaşmayı Alışverişlio’ya bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı olarak feshederek, sistemden çıkabilir. Sistemden çıktığında iş ortağını bağlayan maddi veya manevi bir durum  yoktur.

  24. İşbu sözleşme 4(dört) sayfa, 24(yirmi dört) maddede olarak tanzim edilmiş olup, uygulanmasından doğan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. İşbu Anlaşma, İş ortağının  Alışverişlio'nun resmi internet sitesinden yada mobil uygulamasından müşteri numarası ve şifresi  aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir.

  alisverislio

  Fevzi Çakmak Mah. Taşoluk Konakları, Nurşen Sk. No: 16 Arnavutköy / İSTANBUL +90 212 651 20 20 info@alisverislio.com www.alisverislio.com